Social media:

NSFinance

Polskie biuro księgowe w UK

Home Rejestracja Self Employed

Rejestracja Self Employed

  Rejestracja firmy Sole Trader


  Czy jesteś rezydentem UK? Jeśli mieszkasz i pracujesz w Wielkiej Brytanii, zaznacz TAK

  Aktualny adres zamieszkania

  Czy mieszkasz dłużej niż 3 lata pod wymienionym adresem?

  (Wypełnij, jeśli pod powyższym adresem mieszkasz KRÓCEJ NIŻ 3 LATA)

  Adres firmy jest ten sam co adres zamieszkania?

  Adres Firmy (Jeśli jest inny niż zamieszkania)

  Czy pracujesz tylko dla jednej firmy/osoby?

  Kontakt biznesowy jest taki sam jak zamieszkania?

  Kontakt biznesowy (Jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

  Opłata za rejestrację:


  Prosimy zaznaczyć jednocześnie potwierdzasz że wszystkie dane zostały podane zgodnie z prawdą £35.00

  Warunki Korzystania & Polityka Prywatności


  Prosimy zaznaczyć jeśli akceptujesz warunki korzystania z serwisu oraz naszą politykę prywatności