Co to jest IR35? Zmiany w prawie.

W lutym 2018 roku, słowo IR35 trafiło na pierwsze strony gazet, gdy HM Revenue & Customs orzekło, że ​​była prezenterka BBC, Christina Ackroyd, jest zobowiązana do zapłaty podatku w wysokości do £420 000, ponieważ pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy, pomimo posiadania własnej spółki LTD. To zdarzenie rozpoczęło falę spekulacji, którym osiem miesięcy później kres położył kanclerz skarbu Phillip Hammond ujawniając plany rządu, by „rozprawić się” z ludźmi pracującymi „poza płacami” w sektorze prywatnym. O tym co to jest IR35 przeczytasz poniżej.

Tekst powstał we współpracy z agencją marketingową wszystkopr, która dla czytelników bloga NSFinance przygotowała specjalny kod rabatowy „nsf35”, który uprawnia do zniżki -15% na wybrane usługi ze swojej oferty: zakup domeny i stworzenie adresu mailowego, stworzenie wizytówkowej strony www oraz stworzenie logo.

Co to jest IR35?

IR35 to zbiór przepisów ujęty w jednym z rozdziałów ustawy Income Taxes (Earnings and Pensions) Act 2003 (ITEPA 2003). Przepisy te odnoszą się do PSC (Personal Service Company) i mówią, że jeśli firma świadczy usługi tylko dla jednego zleceniodawcy w ciągu roku, to niczym nie różni się od pracownika zatrudnionego na kontrakt. W konsekwencji, cały dochód powinien być wprowadzony w Payroll. Należy też od niego odprowadzić podatek dochodowy 20% oraz składki National Insurance 12%. Jednym zdaniem wytyczne IR35 określają czy dana osoba może wykonywać zlecenia jako podwykonawca lub czy powinna zostać zatrudniona jako pracownik.

Firmy zatrudniające pracowników ponoszą o wiele wyższe koszty działalności m.in.:  Employer Liability Insurance – ubezpieczenia pracodawcy od odpowiedzialności, Employer NIC – składki na ubezpieczenia społeczne ze strony pracodawcy,  wynagrodzenie, urlopy, Statutory Sick Pay – chorobowe, wyposażenie i odzież robocza, workplace pension contributions – składki na prywatną emeryturę pracowników.

Zmiany IR35, planowane przez brytyjski rząd na 2020 rok, mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w UK przed unikaniem płacenia podatków, w tym przed próbą ukrycia zatrudnienia pracowniczego pod przykrywką innej firmy działającej jako podwykonawca w formie limited company. Od kwietnia 2020 roku odpowiedzialność za egzekwowanie przepisów IR35 spada na firmy, które zatrudniają podwykonawców. Jeśli jesteś rzeczywistym wykonawcą, freelancerem, pośrednikiem lub konsultantem, który prowadzi działalność na własny rachunek, nie powinieneś się obawiać IR35.

Jakie profesje mogą dotknąć zmiany IR35?

  • Sektor publiczny: NHS, szkoły, uniwersytety, BBC, placówki administracyjne – wielu z “podwykonawców” musiało zarejestrować działalność, aby podjąć pracę.
  • Kierowcy pracujący np. dla firm kurierskich czy kierowcy tirów wykonujący zlecenia tylko dla jednej firmy przewozowej.
  • Programiści i konsultanci IT wykonujący prace tylko dla jednej firmy.
  • Specjaliści i konsultanci finansowi.
  • Inżynierowie.
  • Budowlańcy (tutaj przeczytasz case study podatkowego odwołania od IR35 zakończonego sukcesem:https://www.peoplemanagement.co.uk/news/articles/construction-worker-wins-ir35-tax-appeal)

Aby upewnić się czy zmiany dotkną Twojej firmy wypełnij test na stronie HMRC: https://www.tax.service.gov.uk/check-employment-status-for-tax/reason-for-using-tool lub skonsultuj się z księgową.

Pozytywny wynik testu IR35 oznacza, że Twoja praca dla danej firmy powinna być zatrudnieniem z umową, składkami, przywilejami i kosztami zatrudnienia. Jeśli test wykaże że podlegasz pod przepisy IR35, będziesz musiał uregulować zaległy National Insurance i podatek. Poczekaj na list z HMRC w tej sprawie.

Jak zmienią się rozliczenia jeśli zostanę zakwalifikowany “inside IR35?

Jeśli Twoja działalność zostanie zaklasyfikowana inside IR35 podstawą do Twojego rozliczenia będzie obliczenie deemed salary – domniemanych wypłat. HMRC zezwala na odliczenie 5% na obsługę firmy, a więc podstawą do obliczeń jest 95% otrzymanych wpływów. Po odjęciu pensji oraz innych kosztów, otrzymana kwota staje się deemed salary. Od tej sumy policzysz podatek dochodowy Income Tax oraz składki National Insurance.

Jak nie zostać zakwalifikowanym do IR35 i pozytywnie przejść IR35 test?

Oczywiście każdy przypadek jest rozpatrywany oddzielnie, jednak możesz podjąć działania, które pomogą zakwalifikować Twoją firmę „outside IR35”.

→ Z podpisanej umowy i z faktycznej pracy nie może wynikać status wzajemnych zobowiązań (mutuality of obligation) – sytuacja, w której pracodawca jest zobowiązany do zaoferowania pracy, a pracownik jest zobowiązany do jej przyjęcia.

Elastycznie planuj swój grafik (najlepiej zmieniające się godziny pracy) i wykonuj zadania bez bezpośredniego nadzorupracownika Twojego zleceniodawcy.

→ Pracuj z kilkoma zleceniodawcami.

→ W kontrakcie zagwarantuj sobie możliwość rezygnacji z przyjętego zlecenia bez konsekwencji utraty przyszłych prac.

→ Miej możliwość wysłania innej osoby (pomocnika) do wykonania zlecenia na swoje zastępstwo.

Nie korzystaj z benefitów pracowniczych swojego zleceniodawcy: płatny urlop, chorobowe, bezpłatne szkolenie czy uczestnictwo w wyjeździe integracyjnym – to wszystko nie wchodzi w grę!

→  Nie możesz być zaangażowany w strukturę przedsiębiorstwa zleceniodawcy np. posiadać przepustkę bezpieczeństwa do budynku klienta jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

→  Używaj własnych narzędzi/wyposażenia, sam/sama opłacaj subskrypcje programów koniecznych do realizacji zadań i prowadzenia firmy (np. program do fakturowania, programy do projektowania).

→  Opłacaj Public Liability na ewentualne straty materialne firmy .

→  Opłacaj Income Protection na wypadek choroby uniemożliwiającej pójście do pracy.

→ Zakup domenę, przygotuj własną stronę www, profesjonalny adres e-mail, logo i wizytówki.

→  Dbaj o reklamę swojej firmy, aktywnie poszukuj nowych zleceń.

→  Ponoś koszty specjalistów (np. księgowego, pracownika, firmy marketingowej), inwestuj w rozwój, reklamę, sprzęt, szkolenia. Tym samym spełniasz kryterium ponoszenia finansowego ryzyka jakie powinien ponosić niezależny biznes.

→  Podczas wykonywania zlecenia noś identyfikator, kamizelkę lub odzież z nazwą swojej spółki.

→  Załóż bankowe konto biznesowe.

→  Miej oddzielny numer telefonu, wyłącznie dla celów biznesowych.

→  Korzystaj z własnego papieru firmowego. Firmuj swoim logiem wszystkie dokumenty przygotowywane w ramach wykonywania zleceń.

→  W umowie zawrzyj zapisy mówiące o Twojej odpowiedzialności: np. za błędy popełnione w trakcie wykonywania zlecenia.

→  Jeśli klient wymaga cotygodniowej faktury, szczegółowo opisuj wykonaną pracę, przepracowane godziny i stawkę.


Jesteś pracującym na zastępstwo lekarzem, pielęgniarką lub pracownikiem służby zdrowia z pytaniami na temat IR35? Pracujesz z byłym pracodawcą jako self-employed albo spółka ltd? Otrzymałeś pismo z HMRC w sprawie IR35 i nie wiesz co robić? Chcesz skonsultować z profesjonalistą wynik swojego testu i zapytać o działania, które powinieneś podjąć, aby nadal działać na najbardziej optymalnych podatkowo warunkach?

Skontaktuj się z nami:

Latton Bush Centre, Office 60, Harlow CM18 7BL

+44 7427 420803

+44 01279 426825

office@nsfinance.co.uk

Tekst powstał we współpracy z agencją marketingową wszystkopr, która dla czytelników bloga NSFinance przygotowała specjalny kod rabatowy „nsf35”, który uprawnia do zniżki -15% na wybrane usługi ze swojej oferty: zakup domeny i stworzenie adresu mailowego, stworzenie wizytówkowej strony www oraz stworzenie logo.